Huisregels

Om Brouwplaats 2024 zonder problemen en zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn onderstaande huisregels door de organisatie (op basis van de Nederlandse wetgevingen) opgesteld. Bij het betreden van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

 

Bezoekers van door Voor en Door Events georganiseerde evenementen dienen zich te houden aan de in deze bepaling gestipuleerde huisregels. Op het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.

Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van de evenementen dienen bezoekers van 14 jaar en ouder zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd.

Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Voor en Door Events of de organisatie.

Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals weder verstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Roken in de tent en alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een geheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken in de daarvoor aangegeven rokersgebieden.

Op het festivalterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft- /harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.

Voor de veiligheid van de bezoekers en de organisatie kan er cameratoezicht plaatsvinden. Op diverse plaatsen op het festivalterrein zullen dan camera’s hangen. Een ieder die een door Voor en Door Events georganiseerd evenement bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Tijdens het festival worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door Voor en Door Events georganiseerd evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.

Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist Voor en Door Events en/of de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Vragen over bovenstaande huisregels? Neem contact met ons op.